3185 கிலோ ஆமை இறைச்சியுடன் நபர் மடக்கி பிடிப்பு .சிங்கள கடல் படையினர் மேற்கொண்ட ரோந்தின் போது சுமார் 3185 கிலோ ஆமை இறைச்சியுடன் பயணித்து கொண்டிருந்த நபர் ஒருவரை கைது செய்துள்ளனர் .

3185 கிலோ ஆமை இறைச்சியுடன் நபர் மடக்கி பிடிப்பு
3185 கிலோ ஆமை இறைச்சியுடன் நபர் மடக்கி பிடிப்பு

கைதானவர் தீவிர விசாரணைகளுக்கு உடைபடுத்தாஹ் பட்டுளளார்

MT4 Platforms

Related Post