27 முஸ்லீம்கள் கடைகள் அடித்து நொறுக்கு – 12 தீக்கிரை

இலங்கை – முனுவாங்கொட பகுதியில் முஸ்லீம்களின் 27 கடைகள் சேத படுத்த பட்டுள்ளன ,இவற்றில் 12 கடைகள் முற்றாக தீ வைத்து எரிக்க ப்பட்டுளள்ன .,வாகனங்களில் வருகை தந்த சிங்கள காடையர்களே இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளனர்

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.