1500 கோடி கடனால் மூடப்பட்ட ஜெட் ஏர்வேஸ் – ஊழியர்கள் ரத்தக்கண்ணீர் – இதோ முழு தகவல் video

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

1500 கோடி கடனால் மூடப்பட்ட ஜெட் ஏர்வேஸ் – ஊழியர்கள் ரத்தக்கண்ணீர் – இதோ முழு தகவல் video

1500 கோடி கடனால் மூடப்பட்ட ஜெட் ஏர்வேஸ் - ஊழியர்கள் ரத்தக்கண்ணீர் - இதோ முழு தகவல் video
1500 கோடி கடனால் மூடப்பட்ட ஜெட் ஏர்வேஸ் – ஊழியர்கள் ரத்தக்கண்ணீர் – இதோ முழு தகவல் video

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.