இலங்கை – திருமலையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த ஒன்பது வயது சிறுமி ஒருத்த நபர் ஒருவர் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தியுளளார் ,பாதிக்க பட்ட சிறுமி வழங்கிய தகவலை அடுத்து குற்றவாளி கைது செய்ய பட்டுள்ளார்

MT4 Platforms

Related Post