வீடு தேடி வரும் கடும் புயல் – மக்களிற்கு எச்சரிக்கை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையின் கரையோர பகுதிகளை இலக்கு வைத்து எதிர் வரும் சில நாட்களிற்கு கடும் ,புயல் வீசும் எனவும் இவ்வேளை மக்களை விழிப்பாக இருக்கும் படி வானிலை அவதான நிலையம் அறிவித்துள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.