வீடு தேடி வரும் கடும் புயல் – மக்களிற்கு எச்சரிக்கை

இலங்கையின் கரையோர பகுதிகளை இலக்கு வைத்து எதிர் வரும் சில நாட்களிற்கு கடும் ,புயல் வீசும் எனவும் இவ்வேளை மக்களை விழிப்பாக இருக்கும் படி வானிலை அவதான நிலையம் அறிவித்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published.