வடக்கில் இராணுவத்தை அகற்ற முடியாது – இராணுவ மந்திரி முழக்கம்

இலங்கை – வடக்கு தமிழர் பகுதிகளில் இருந்து சிங்கள இராணுவத்தை அகற்ற முடியாது என பாதுகாப்பபு அமைச்சர் முழங்கியுளளார் .மக்கள் வாழ்விடங்களில் இருந்து இராணுவம் அகற்ற பட வேண்டும் என ஐநா கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் இந்த அறிவிப்பு மீளவும் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

Leave a Reply

Your email address will not be published.