லண்டன் Surrey பகுதியில் தீவிரவாத கத்தி குத்து

லண்டன் Surrey பகுதியில் இடம்பெற்ற வாலிபர் மீதான கத்தி குத்து தாக்குதல் ஒரு தீவிரவாத தொடர்பு பட்டவை என தெரிவிக்க படுகிறது ,இதனையே சிறப்பு காவல் அணிகள் தமது விசாரணைகளை துரித ப்படுத்தியுள்ளன .அது எவ்விதமான தீவிரவாதம் என்பதை தெரிவிக்கவிலை .எனினும் தொடராக இடம்பெற்ற பல்வேறு பட்ட கத்தி குத்து சம்பவங்கள் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகின்றன என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது –

Leave a Reply

Your email address will not be published.