யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபல பாடசாலை ஒன்றில் அதன் அதிபர் ,ஆசிரியர்களை கோரமாக தககி அந்த பாடசாலைக்கு சேதம் விளைவித்தனர் என்ற குற்ற சாட்டில் சுமார் 12 மாணவர்கள் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர் .கைதானவர்கள் தீவிர விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளனர்

MT4 Platforms

Related Post