முஸ்லிம் வியாபாரிகளுக்கு தடை விதித்த தவிசாளர் நீதிமன்றால் அழைப்பு…..!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

முஸ்லிம் வாயாபாரிகளுக்கு தங்கொட்டுவ சந்தையில் வியாபாரம் செய்வதற்கு தடை விதித்த வென்னப்புவ பிரதேச சபை தவிசாளரை நீதிமன்றில் ஆஜராகுமாறு பணிக்கப்பட்டுள்ளது

தடை விதித்தமைக்கான விளக்கத்தை அவர் நீதிமன்றில் வழங்க வேண்டுமெனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.