முல்லையில் தூக்கில் தொங்கி வாலிபன் பலி

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கை – வடக்கு முல்லை பகுதியில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக மரத்தில் தூக்கில் தொங்கி இறந்த சகோதரனின் ,அதே மரத்தில் தானும் தூக்கில் தொங்கி வாலிபன் பலியாகியுள்ளார்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.