முசுலீம் வியாபரிகள் விபரங்கள் திரட்டும் உளவுபிரிவு – அரசியல்வாதிகளிற்கு ஆப்பு

இலங்கையில் இடம்பெற்ற தொடர் குண்டு வெடிப்புக்களை இலங்கையில் உள்ள விபாரிகள் விபாரங்களை திரட்டுகிறது பாதுகாப்பபு பிரிவு ,இவர்கள் வருமானம் ,தொழில் .எங்கெல்லாம் இடம்பெறுகிறது என்பதே இந்த விபர திரட்டு .கணக்கு காண்பிக்க வேண்டும் இல்லாது விடின் சொத்துக்கள் பறிபோகும் நிலை .மேலும் முசுலீம் அரசியல்வாதிகள் தொடர்பில் தனி விசாரணை இடம்பெறுகிறது .இதில் பிரபல வர்த்தகர்கள் மகன்களும் மனித வெடிகுண்டாக வெடித்து சிதறியுள்ளனர் .இவர்களுக்கு இவர்கள் ஊடாக நிதி கிடைத்துள்ளதும் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது ,சிங்களவர்களுடன் இணைந்து தமிழர்களை கொன்று குவிக்க புரிந்த இந்த முசுலீம்களுக்கு இப்போது சிங்களம் நல்ல ஆப்படிக்கிறது .

முஸ்லீம்
முஸ்லீம்

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.