உலக முதலாவது வல்லரசாக விளங்கிய ரஷியா தற்போது புதியவகை ஆயுதத்தை கண்டு பிடித்துள்ளது ,இந்தவகை ஆயுதம் அமெரிக்காவை மிரள வைத்துள்ளது

மிரள வைக்கும் புதிய வகை ஆயுதம் - கலக்கத்தில் அமெரிக்கா -வீடியோ
மிரள வைக்கும் புதிய வகை ஆயுதம் – கலக்கத்தில் அமெரிக்கா -வீடியோ
MT4 Platforms

Related Post

 

Tags: