மிரள வைக்கும் புதிய வகை ஆயுதம் – கலக்கத்தில் அமெரிக்கா -வீடியோ

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

உலக முதலாவது வல்லரசாக விளங்கிய ரஷியா தற்போது புதியவகை ஆயுதத்தை கண்டு பிடித்துள்ளது ,இந்தவகை ஆயுதம் அமெரிக்காவை மிரள வைத்துள்ளது

மிரள வைக்கும் புதிய வகை ஆயுதம் - கலக்கத்தில் அமெரிக்கா -வீடியோ
மிரள வைக்கும் புதிய வகை ஆயுதம் – கலக்கத்தில் அமெரிக்கா -வீடியோ

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.