மானை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு – வயிற்றை கிழித்து இறந்த துயரம் ..!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

இலங்கை -கல்கிரியாகம பகுதியில் வீடொன்றுக்கு அருகில் மிக நீளமான மலை பாம்பு ஒன்று நகர முடியாது இருந்ததை கண்டு மக்கள் வனவிலங்கு பிரிவினருக்கு அறிவித்த நிலையில் அதனை அவர்கள் பிடித்து சென்றனர் .விழுங்கிய மான் அதன் வயிற்றை காய படுத்திய நிலையிலேயே அதனால் நகர முடியாது திணறியுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

மானை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு - வயிற்றை கிழித்து இறந்த துயரம் ..!
மானை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு – வயிற்றை கிழித்து இறந்த துயரம் ..!

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.