மலேசியாவுக்கு -புயலில் அடித்து செல்லப்பட்ட 20 படகுகள்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

சமீப நாட்களில் இலங்கை கடல் பகுதிகளில் வீசிய புயலினால் இருப்பது இலங்கை மீனவர் பாடகுகள் காற்றினால் இழுத்துஸ் எல்லா பட்டன .மேற்படி படகுகள் மாலை தீவு கடல் பகுதியில் ஒதுங்கியுள்ளதாக அந்த நாட்டு குறித்த அமைச்சு தெரிவித்துளளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.