மனித வெடிகுண்டு தாரிகளை உயிருடன் பிடித்த இராணுவம்

  • ஈராக்- மொசூல் பகுதியில் இரண்டு மனித வெடிகுண்டு தாரிகளை இராணுவம் சுட்டு கொன்றுள்ளதுடன் மேலும் மூவரை உயிருடன் கைது செய்துள்ளதாகவும் இவர்களின் மிக பெரும் திட்டம் முறியடிக்க பட்டு மனித உயிர்பலி தடுக்க பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்
மனித வெடிகுண்டு தாரிகளை உயிருடன் பிடித்த இராணுவம்
மனித வெடிகுண்டு தாரிகளை உயிருடன் பிடித்த இராணுவம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.