மரணத்தில் இருந்து தப்பிய சிறுவன் – இவன் தாண்டா சாரதி – வீடியோ

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

வீதியால் குறுக்கே பயணித்த சிறுவன் தனது காற்றில் மோதி சாகும் நிலை வந்த பொழுதும் அவனை காப்பாற்றி தான் விபத்தில் சிக்கிய கொண்ட சாரதி .

மனதில் இருந்து தபபிய சிறுவன் - இவன் தாண்டா சாரதி - வீடியோ
மனதில் இருந்து தபபிய சிறுவன் – இவன் தாண்டா சாரதி – வீடியோ

https://www.youtube.com/watch?v=4bU-2ssU5y0

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.