இலங்கை அரசியல் யாப்பிற்கு எதிராக பின் கதவு வழியாக பிரதமர் பதவியை ஏற்று பாரளுமன்றத்தை முடக்கிய மகிந்தாவின் செயலினால் சுமார் 51 நாட்கள் கொழும்பு அரசியல் முடங்கியது ,இந்த மகிந்தவின் இழி செயலினால் குறித்த கால பகுதியில் 1000 மில்லியன் அமெரிக்கா டொலர்கள் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆளும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கா தெரிவித்துள்ளார்

மகிந்தாவால் 51 நாளில் 1,000 மில்லியயன டொலர் இழப்பு - ரணில் கவலை ...!
மகிந்தாவால் 51 நாளில் 1,000 மில்லியயன டொலர் இழப்பு – ரணில் கவலை …!
MT4 Platforms

Related Post