இலங்கை – தெனியாய ப்குதியில் உள்ள வீடொன்றை விசேட காவல்துறை அணியினர் திடீரென சுற்றை வளைத்தனர் இந்த சுற்றிவளைப்பில் அந்த வீட்டில் இருந்து துப்பாக்கி மீட்க பட்டதுடன் அதை வைத்திருந்த நபரும் கைது செய்ய பட்டுள்ளார்

MT4 Platforms

Related Post