பொலிஸ் சுற்றைவளைப்பில் ஆயுதங்களுடன் நபர் மடக்கி பிடிப்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கை – தெனியாய ப்குதியில் உள்ள வீடொன்றை விசேட காவல்துறை அணியினர் திடீரென சுற்றை வளைத்தனர் இந்த சுற்றிவளைப்பில் அந்த வீட்டில் இருந்து துப்பாக்கி மீட்க பட்டதுடன் அதை வைத்திருந்த நபரும் கைது செய்ய பட்டுள்ளார்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.