பையில் கட்ட பட்ட நிலையில் 19 மனித உடல்கள் மீட்பு

மெஸ்சிக்கோ நாட்டின் கால்வாய் பகுதி அருகில் ஒரு பெண் உள்ளிட்ட 19 பேரது சடலங்கள் காவல்துறையால் கண்டு பிடிக்க பட்டுள்ளது ,இந்த கொலை போதவைஸ்து கும்பலினாலே படுகொலை புரிய பட்டவர்களாக இருக்கலாம் என கருத படுகிறது ,மேற்படி கொலைகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

பையில் கட்ட பட்ட நிலையில் 19 மனித உடல்கள் மீட்பு
பையில் கட்ட பட்ட நிலையில் 19 மனித உடல்கள் மீட்பு
பையில்  கட்ட பட்ட நிலையில் 19 மனித உடல்கள் மீட்பு
பையில் கட்ட பட்ட நிலையில் 19 மனித உடல்கள் மீட்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published.