புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கு –

மாவனெல்லா பகுதியில் புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கிய குற்ற சாட்டில் குற்றவாளிகள் கைது செய்ய பட்டி குறித்த பகுதி நீதிமன்றில் ஆயர் அப்டுத்த பட்டுள்ளனர் .கைதானவர்களை தொடர்ந்து விளக்க மறியலில் வைக்க பட்டுள்ளனர் –

புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கு
புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கு

Leave a Reply

Your email address will not be published.