புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கு –

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

மாவனெல்லா பகுதியில் புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கிய குற்ற சாட்டில் குற்றவாளிகள் கைது செய்ய பட்டி குறித்த பகுதி நீதிமன்றில் ஆயர் அப்டுத்த பட்டுள்ளனர் .கைதானவர்களை தொடர்ந்து விளக்க மறியலில் வைக்க பட்டுள்ளனர் –

புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கு
புத்தர் சிலைகள் அடித்து நொறுக்கு

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.