புதையல் தோ ண்டியவர்கள் கைது

ஹினிதும பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மல்கல்ல, தலங்கம பிரதேசத்தில் உள்ள காணி ஒன்றில் புதையல் பெறும் நோக்கில் அகழ்வில் ஈடுபட்ட நான்கு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

MT4 Platforms

Related Post