புதிய முகம் சந்தேகத்திற்கு இடமானவர்கள் நடமாட்டம் இருப்பின் அறியத்தரும் படி போலீசார் வேண்டுதல்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

யாழ்ப்பாணத்தில் புதிய முகம்கள் ,மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமானவர்கள் நடமாடினால் தமக்கு உடனடியாக அறியத்தரும்படி போலீசார் மக்களை வேண்டியுள்ளனர்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.