பிரிட்டனில் மில்லியனை அள்ளி சென்ற நபர்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

கடந்த தினம் சனிக்கிழமை பிரிட்டனில் நடத்த பட்ட லொட்டோ குழுக்களில் நபர் ஒருவர் ஜாக்போட்டை அள்ளி சென்றுள்ளார் .அடித்தால் இப்புடி அடிக்கணும் அதிஷ்டம்

பிரிட்டனில் மில்லியனை  அள்ளி சென்ற நபர்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.