பிரிட்டனில் பெரும் வெடிப்பு – மக்கள் வெளியேற்றம் – photo

இன்று சற்று முன்னர் பிரிட்டன் rock city centre பகுதியில் பெரும் வெடிப்பு ஏற்பட்டு அங்கிருந்த கட்டிடம் ஒன்று பற்றி எரிகிறது .இந்த வெடிப்பு எதனால் ஏற்பட்டது என உடனடியாக தெரியவரவில்லை .விசாரணைகள் தொடர்கின்றன .

பிரிட்டனில் பெரும் வெடிப்பு - மக்கள் வெளியேற்றம் - photo
பிரிட்டனில் பெரும் வெடிப்பு – மக்கள் வெளியேற்றம் – photo
பிரிட்டனில் பெரும் வெடிப்பு - மக்கள் வெளியேற்றம் - photo
பிரிட்டனில் பெரும் வெடிப்பு - மக்கள் வெளியேற்றம் - photo

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.