பிரிட்டனில் அதிகரித்து செல்லும் கத்தி குத்து தாக்குதல்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

பிரிட்டனில் தற்போது காத்து குத்து தாக்குதல்கள் அதிகரித்து செல்கின்றன ,இதனை தடுக்க காவல்துறையினர் பல்வேறு பட்ட வழிகளை கையாளுகின்ற பொழுதும் அவை தொடர்ந்து அதிகரித்து செல்கிறது ,இதனால் இதனை தடுத்து மனித உயிர்களை காப்பாற்ற புதிய சட்ட அமூலை பயன் படுத்த வேண்டிய நிலையில் அரசு தள்ள பட்டுள்ளது

பிரிட்டனில் அதிகரித்து செல்லும் காத்து குத்து தாக்குதல்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.