பாகிஸ்தானில் இருந்து இலங்கை நோக்கி வரும் போதைவஸ்து கப்பல்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

பாகிஸ்தான் கராச்சியில் இருந்து கப்பல் ஒன்றுக்குள் போதைவஸ்து கடத்தி இலங்கைக்கு கொண்டுவர படுவதாக இந்தியா உளவுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது ,வாழைப்பழத்திற்குள் இந்த போதைவஸ்துக்கள் மறைத்து எடுத்து வரப்படுவதக அதில் தெரிவிக்க பட்டுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.