பற்றி எரியும் 2 ஏக்கர் காடு

இலங்கை – தலவாக்கலை பகுதியில் இரண்டு ஏக்கர் காடு திடீரென தீ பற்றி எறிந்து நாசமாகியது ,இந்த தீ பரவலுக்கான காரணம் உடனடியாக தெரியவரவில்லை ,விஷமிகள் தீயை வைத்திருக்கலாம் என அஞ்ச பாடுகிறது

பற்றி எரியும் 2 ஏக்கர் காடு
பற்றி எரியும் 2 ஏக்கர் காடு

Leave a Reply

Your email address will not be published.