பசுபிக் கடலுக்கு அனுப்பு பட்டுளள அமெரிக்கா 2 விமான தங்கி கப்பல்கள் 20 கப்பல் அணிகள்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

அமெரிக்கா இராணுவத்தின் மிக பெரும் நாசகாரி கப்பல்களான குயின் எலிசபெத் உள்ளிட்ட இரண்டு விமான தங்கி கப்பல்களை திடீரென அப்பி வைத்துள்ளது ,இந்த இரண்டு விமான தாங்கி கப்பல்களுக்கு துணையாக காப்பு வழங்கிய படி இருபது தாக்குதல் கப்பல்கள் அடங்கிய அணிகள் புறப்பட்ட வண்னம் உள்ளன .

பசுபிக் கடலுக்கு அனுப்பு பட்டுளள அமெரிக்கா 2 விமான தங்கி கப்பல்கள் 20 கப்பல் அணிகள்
பசுபிக் கடலுக்கு அனுப்பு பட்டுளள அமெரிக்கா 2 விமான தங்கி கப்பல்கள் 20 கப்பல் அணிகள்

இந்த விமானங்களில் மிக உயர் ரக சண்டை விமானங்களாக F-35 விமானங்களும் உள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ,மூன்றாம் உலக போர் வெடிக்கும் புதிய களமுனை திறக்க படுவதாக இந்த நகர்வுகள் கோடிட்டு காட்டியுள்ளான்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.