நீதிமன்றில் குறியீடு மூலம் தகவல் வழங்கிய நியூஸுலாந் துப்பாக்கி தாரி

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

Christchurch, New Zealand பகுதியில் உள்ள மசூதியில் துப்பாக்கி தாக்குதல் நாடத்தி 49 பேர் பலியாகவும் 48 பேர் படுகாயமடைய காரணமாக விளங்கிய 28 வயது அவுஸ்ரேலிய நாட்டவர் தற்போது நீதிமன்றில் ஆயர் படுத்த பட்டார் .ஆனால் அவர் நீதிமன்றில் கைவிரல் ஊடாக இரகசிய குறியீடு வழங்கியுள்ளதாக நம்ப படுகிறது

நீதிமன்றில் குறியீடு மூலம் தகவல் வழங்கிய நியூஸுலாந் துப்பாக்கி தாரி
நீதிமன்றில் குறியீடு மூலம் தகவல் வழங்கிய நியூஸுலாந் துப்பாக்கி தாரி

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.