நியூலாந்து தாக்குதல் அன்று லண்டன் பள்ளி வாசலில் சுட்டியல் தாக்குதல்

நியூசுலாந்து தாக்குதல் அன்று கிழக்கு லண்டன் பள்ளி வாசல் ஒன்றில் நின்றிருந்த முஸ்லீம் நபர் ஒருவர் மீது fordFiesta  காரில் வந்த மூன்று நாப்ர்கள் சுட்டியல் கொண்டு தாக்கி விட்டு தப்பி சென்று விட்டனர் .இதில் தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்க பட்டுளளார்

நியூலாந்து தாக்குதல் அன்று லண்டன் பள்ளி வாசலில் சுட்டியல் தாக்குதல்
நியூலாந்து தாக்குதல் அன்று லண்டன் பள்ளி வாசலில் சுட்டியல் தாக்குதல்

Leave a Reply

Your email address will not be published.