நியூலாந்து தாக்குதல் அன்று லண்டன் பள்ளி வாசலில் சுட்டியல் தாக்குதல்

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

நியூசுலாந்து தாக்குதல் அன்று கிழக்கு லண்டன் பள்ளி வாசல் ஒன்றில் நின்றிருந்த முஸ்லீம் நபர் ஒருவர் மீது fordFiesta  காரில் வந்த மூன்று நாப்ர்கள் சுட்டியல் கொண்டு தாக்கி விட்டு தப்பி சென்று விட்டனர் .இதில் தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்க பட்டுளளார்

நியூலாந்து தாக்குதல் அன்று லண்டன் பள்ளி வாசலில் சுட்டியல் தாக்குதல்
நியூலாந்து தாக்குதல் அன்று லண்டன் பள்ளி வாசலில் சுட்டியல் தாக்குதல்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.