நான் வாழ -நீ வந்தா போதும் …..!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

நான் வாழ -நீ வந்தா போதும் …..!

ஆழி பேரலையா 
அடி மனசு சுத்துதடி …
ஆளு மிரளும் பேயா 
அடி உன் நினைவு கத்துதடி …

பக்கம் வந்தா போதும் – நான் 
பளிங்கா மிளிருவேன் …
தூக்கதில ஒழுகும் நிலவா – உன்னை 
துரத்தி வருவேன் ….

MT4 Platforms

வெட்கமில்லை சொல்ல எனக்கு – அடி 
வேணும் நீ எனக்கு ….
என்ன விலை சொல்லு 
எண்ணி கட்டிடுவேன் பில்லு ….

காற்று போல தட்ட 
கரைகிறேன் பனியா …
மூச்சு முட்ட பேச 
முன்னே தவிக்கிறேன் தனியா …

என்ன வேணும் சொல்லு 
ஏற்று வாங்கி தருவேன் நானு …
நீ வந்தா போதும் 
நிலவே நீ என் தேனு ….

வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -22/03/2019

நான் வாழ -நீ வந்தா போதும் .....!
நான் வாழ -நீ வந்தா போதும் …..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.