இலங்கையில் ,அளவும் கூட்டாட்சி அரசில் அங்கம் வகிக்கும் சரத் பொன்சேகா நாட்டில் தற்போது ஜனநாயகம் செத்து போயுள்ளதாக தெரிவித்துளளார் ,அமைச்சு பதவி பறிக்க பட்டு பொன்சேகா தனிமை படுத்த பட்டுள்ள நிலையில் இவ்வாறான கருத்தை அவர் தெரிவித்துள்ளார்

பொன்சேகா
பொன்சேகா

Related Post