தொடரும் கடும் வெப்பம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

இலங்கையில் தொடர்ந்து கடும் வெப்பம் நிலவுகிறது ,இதை தொடர்ந்து மீளவும் மக்களுக்கு விழிப்பாக இருக்கும் படி எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published.