தொடரும் கடும் வெப்பம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் தொடர்ந்து கடும் வெப்பம் நிலவுகிறது ,இதை தொடர்ந்து மீளவும் மக்களுக்கு விழிப்பாக இருக்கும் படி எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.