இலங்கையில் ஆளும் கூட்டாட்சிக்குள் தற்போது எதிர்வரும் தேர்தலை மைய படுத்தி காய்கள் நகர்த்த பட்டு வருகின்றன ,வரும் தேர்தல் கடுமையாக இருக்கும் என்பதல் தற்போது மக்களை குஷி படுத்தும் முகமாக அத்தியாவசிய பொருட்களில் விலை குறைப்பு இடம்பெற்று வருகிறது அவ்விதம் தற்போது டீசல் ,பெட்ரோல் 2 ரூபாவில் மீளவும் குறைக்க பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது

எரிபொருள்
எரிபொருள்
MT4 Platforms

Related Post