துப்பாக்கியை கணப்பித்து கப்பம் பெற முனைந்தவர் கைது

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

துப்பாக்கியை காண்பித்து கப்பம் பெற முனைந்தவர் கைது,இலங்கை புத்தளம் பகுதியிலவெளிநாட்டு ரக துப்பாக்கியை காண்பித்து மக்களை மிரட்டி கபபம் பெற முனைந்த நபர் ஒருவர் காவல்துறையினரால் மடக்கி பிடிக்க பட்டுளளார் ,கைதானவர் தீவிர விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளார்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.