தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் ஸ்பெயினுக்கு செல்ல வேண்டாம் என பிரிட்டன் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

பிரிட்டன் மக்கள் ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அந்த நாடு தமது மக்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ,அங்கு தீவிரவாத தாக்குதல் அச்சுறுத்தல் உள்ளதினால் இந்த அறிவிப்பு விடுக்க பட்டுள்ளது

தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் ஸ்பெயினுக்கு செல்ல  வேண்டாம் என பிரிட்டன் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.