திரு(ட்டு)மணங்கள்..!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

திரு(ட்டு)மணங்கள்..!

பக்கத்து வீட்டு மண்ணில்
பார்ப்பதற்கு அழகான
செக்கச் சிவந்த அந்த
செவ்விளனி பிள்ளை தன்னுள்
முட்டுக்காய் பருவமதாய்
முன் தள்ளும் இளனிரெண்டை

எட்டி பிடுங்கி வர..
ஏறி விட்டேன் மரம் மீது
நட்டு வளர்த் தவனோ
நாலு பேரைக் கூட்டி வந்து
கட்டி வைத்தான் மரத்தோடு
காலமெல்லாம் காவலுக்கு.
-பசுவூர்க்கோபி-

MT4 Platforms

Leave a Reply

Your email address will not be published.