திமிங்கல வயிற்றில் இருந்து 40kg பிளாஸ்டிக் மீட்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

திமிங்கல வயிற்றில் இருந்து 40kg பிளாஸ்டிக் மீட்கப்பட்டுள்ளது .இந்த கழிவு பொருட்கள் அதன் வயிற்றில் சிக்கியது எப்படி என்பது தொடர்பாக ஆய்வுகளில் ஆராச்சியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்

திமிங்கல வயிற்றில் இருந்து 40kg பிளாஸ்டிக் மீட்பு
திமிங்கல வயிற்றில் இருந்து 40kg பிளாஸ்டிக் மீட்பு

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.