திடீரென பற்றி எரிந்த வீடு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இணை பேருவளை பகுதியில் வீடொன்று திடீரென தீப்பிடித்து ஏரிந்துள்ளது ,இதனால் அந்த வீடு முற்றாக எரிந்து அழிந்துள்ளது ,இதற்கான காரணம் உடனடியாக தெரியவரவில்லை .

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.