இலங்கையை திடீரென கடந்த நள்ளிரவு முதல் எரிபொருடகால் விலை குறைக்க பட்டுள்ளது .அதன் பிரகாரம் பெற்றம் 2 ரூபாவாலும் ,டீசல் 3 ரூபாவாலும் அதிரடியாக விலை குறைக்க பட்டுள்ளது ,இதனால் மக்கள் குஷியில் உறைந்துள்ளனர்

எரிபொருட்கள்
எரிபொருட்கள்
MT4 Platforms

Related Post