திடீரென எரிபொருட்கள் விலை குறைப்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையை திடீரென கடந்த நள்ளிரவு முதல் எரிபொருடகால் விலை குறைக்க பட்டுள்ளது .அதன் பிரகாரம் பெற்றம் 2 ரூபாவாலும் ,டீசல் 3 ரூபாவாலும் அதிரடியாக விலை குறைக்க பட்டுள்ளது ,இதனால் மக்கள் குஷியில் உறைந்துள்ளனர்

எரிபொருட்கள்
எரிபொருட்கள்

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.