வவுனியா அப்பகுதியில் வீதியை பாதசாரிகள் வழியூடாக தாய் ,சிசுவை சுமந்த வண்ணம் கடந்துள்ளார் ,அப்போது வேகமாக வந்த சிறிய ரக வான் ஒன்றில் மோதுண்டு அவர்கள் தூக்கி வீச பட்டனர் ,பலத்த காயமடைந்த தாய் ,சிசு சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனர்

தாய் ,சிசுவை தூக்கி எறிந்த வாகனம்
தாய் ,சிசுவை தூக்கி எறிந்த வாகனம்
MT4 Platforms

Related Post