தாக்குதல் எதிரொலி -பிரிட்டனில் மசூதிகளில் காவல்துறை பாதுகாப்பு

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

நியூலாந்து தாக்குதல் எதிராளியின் விளைவாக தற்போது பிரிட்டனில் உள்ள மசூதிகளில் புதிய பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த பட்டுள்ளதுடன் ,காவல்துறை பாதுகாப்பபும் வழங்க பட்டுள்ளது

தாக்குதல் எதிரொலி -பிரிட்டனில் மசூதிகளில் காவல்துறை பாதுகாப்பு
தாக்குதல் எதிரொலி -பிரிட்டனில் மசூதிகளில் காவல்துறை பாதுகாப்பு

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.