நியூலாந்து தாக்குதல் எதிராளியின் விளைவாக தற்போது பிரிட்டனில் உள்ள மசூதிகளில் புதிய பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த பட்டுள்ளதுடன் ,காவல்துறை பாதுகாப்பபும் வழங்க பட்டுள்ளது

தாக்குதல் எதிரொலி -பிரிட்டனில் மசூதிகளில் காவல்துறை பாதுகாப்பு
தாக்குதல் எதிரொலி -பிரிட்டனில் மசூதிகளில் காவல்துறை பாதுகாப்பு
MT4 Platforms

Related Post