தாக்குதல்தாரிகள் தங்கி இருந்த வீடுகள் திடீர் முற்றுகை

இலங்கையில் நடந்த குண்டு தாக்குதலை நடத்திய மனித வெடிகுண்டு தாரிகள் தங்கி இருண்டஹ் வீடுகள் இராணுவ ,மற்றும் காவல்துறையினரால் திடீரென சுற்றி வளைக்க பட்டுள்ளது .தொடர்ந்து தேடுதல்கள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது .குண்டு கொண்டு செல்ல பயன் படுத்த பட்ட வானும் மீட்க பட்டுள்ளது

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.