தமிழர் பகுதிக்குள் மட்டும் குண்டு வெடிப்பது ஏன் ..? சீமான் கேள்வி

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

இலங்கையில் யுத்தம் முடிவுற்ற வடகிழக்கு பகுதிகளை இலக்கு வைத்து ,குறிப்பாக தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் ,கூடும் இடஙக்ளில் தீவிரவாதிகள் குண்டு வைக்க காரணம் என்ன என சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் . முஸ்லீம் அடிப்படை தீவிரவாதம் ஏன் சிங்கள மக்கள் பகுதிகளில் வெடிக்க வைக்கவிலை என்ற கேள்வியை அவர் எழுப்பியுள்ளளார் .ஆக, ஐ எஸ் என்ற அமைப்பின் பெயரால் ஆடசி இழந்து தவிக்கும் மகிந்த தரப்பே இந்த குண்டுகளை வெடிக்க வைப்பதாக அவர் சுட்டி காட்டியுளளார் ,இவரது கூற்றே உண்மையும் கூட என மக்கள் மன்றம் பேசி கொள்கிறது .

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.