டெங்கு நோய் அபாயம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU

இலங்கையில் நிலவி வரும் கால நிலை காரணமாக டெங்கு நோய் அதிகரிக்கலாம் என எச்சரிக்கை பட்டுள்ளது ,ஆண்டு தோறும் இந்த நோயினால் பல ஆயிரம் பேர் பாதிக்க பாட்டு வருகின்றமை குறிப்பிட தக்கது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.