டக்கிளசை உரிச்சு காய விட்ட கயேந்திரன் – video

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

யாழில் திரை அரங்கில் முகாம் அமைத்து நாடு தழுவிய ரீதியில் டக்கிளஸ் புரிந்த பல வதைகள் ,தொடர்பாக கயேந்திரன் நேரலையில் உரிச்சு காயவிட்ட சம்பவம் .மக்களினால் பாராட்ட பட்டுள்ளது

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.