செத்து போன காதல் …..!

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

செத்து போன காதல் …..!

ஆள் மனசு தேடுதடி – விழி 
ஆறாக ஓடுதடி 
காணாமல் போனவளே – உன் 
கால் தடத்தை தேடுகிறேன் …

வேராகி முளைத்தவளே – நெஞ்சை 
வேலெடுத்து அறுத்ததென்ன ..?
கூடு ஒன்று மாறிட தான் 
குயிலே கூவ மறந்தாயோ …?

MT4 Platforms

பாவமடி பெண் மயிலே – இந்த 
பாவி என்ன செய்திடுவேன் …?
தேம்புதடி உன் நினைவு – எனை 
தேற்றிடத்தான் வாராயோ …?

செத்து போன காதல் .....!
செத்து போன காதல் …..!

நாள் கணக்காய் காத்திருந்து 
நாட்களிலே வாடி விட்டேன் …
பேச்சிழந்து போனவளே – என் 
பேரன்பை ஏன் தொலைத்தாய் ..?

மூச்சிழந்து போகு முன்னே 
முகம் வந்து காட்டாயா ..?
ஆள் மனதில் உனை வைத்தேன் 
அடியே மறந்து போயிடவோ ..?

-வன்னி மைந்தன் – ( ஜெகன் )
ஆக்கம் -21/10/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.