சூட்டு கொலைவெறி தாக்குதலில் இருந்து தப்பியவரால் திகில் -கடத்தி -வீடியோ

SHARE THIS NEWS please, THANK YOU
............................

சூட்டு கொலைவெறி தாக்குதலில் இருந்து தப்பியவரால் திகில் -கடத்தி -வீடியோ

நியூலாந்து நாட்டில் பள்ளி வாசல் மீது நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் அங்கு எவ்வாறு தப்பினோம் என்பதை அதில் பாதிக்க பட்ட நபர் அளிக்கும் திகில் பகிர்வு

மேலும் 20 செய்திகள் படிக்க படங்களில் அழுத்துங்க :

Leave a Reply

Your email address will not be published.