சீனா கப்பல்களை தாக்க அமெரிக்கா கப்பல்களில் 100 மைல் பாயும் ஏவுகணைகள்

தென் சீனா கடல்களில் உலவும் சீனா போர்க் கப்பல்களை தாக்கி அழிக்க அமெரிக்கா போர் கப்பல்களில் நூறு மைல் பாய்ந்து தாக்கும் ஆடலொறிகளை அமெரிக்கா இராணுவம் இணைத்துள்ளது .இந்த திடீர் நடவடிக்கை சீனா பிராந்தியத்தில் போர் பதட்டத்தை அதிகரித்துள்ளது

சீனா கப்பல்களை தாக்க அமெரிக்கா கப்பல்களில் 100 மைல் பாயும் ஏவுகணைகள்
சீனா கப்பல்களை தாக்க அமெரிக்கா கப்பல்களில் 100 மைல் பாயும் ஏவுகணைகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.