சிறுவர்கள் மேல் இடிந்து விழுந்த மாடிகட்டிடம் – நசுங்கியா 100 சிறார்கள்

சிறுவர்கள் மேல் இடிந்து விழுந்த மாடிகட்டிடம் – நசுங்கியா 100 சிறார்கள்

easy way earn money click here,greate account

நையீரியா தலைநகர் லாகோஸ் பகுதியில் உள்ள சிறை பள்ளி ஒன்றின் நான்கு மாடி கட்டிடம் ஒன்று திடீரென இடிந்து வீழ்ந்தது ,இதன் போது அந்த கட்டிடத்திற்குள் இருந்த நூறு சிறுவர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்குண்டனர் .இதில் பலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்க கூடும் என எதிர் பார்க்க படுகிறது

சிறுவர்கள் மேல் இடிந்து விழுந்த மாடிகட்டிடம் - நசுங்கியா 100 சிறார்கள்
சிறுவர்கள் மேல் இடிந்து விழுந்த மாடிகட்டிடம் – நசுங்கியா 100 சிறார்கள்
சிறுவர்கள் மேல் இடிந்து விழுந்த மாடிகட்டிடம் - நசுங்கியா 100 சிறார்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.